تفاوت میان نسخه‌های «سید محمدتقی فاطمی»

 
== زندگی ==
سید محمد تقی خان فاطمی در سال ۱۲۸۳ در اصفهان متولد شد. خاندان او از [[سادات طباطبایی]] و از نوادگان قاضی نورالهدی بودند. پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه عازم [[فرانسه]] شد و پس از نگارش رسالهٔ تخصصی " استعمال گروهها در هندسه " و کسب درجهء دکتری ریاضیات از دانشسرای عالی [[پاریس]] به ایران بازگشت.
 
محمد تقی خان طباطبائی فاطمی نائینی از دو سو از سادات طباطبائی و از خوانین نائین و إصفهان بود. او از استادان دارای درجهٔ پروفسور آگرژه در رشتهء مکانیک از دانشگاه پاریس بود. بیش از چهل و پنج سال سابقهٔ تدریس در سطوح عالیه دانشگاهی در تهران و مشهد داشت. فاطمی مسلمان شیعی از طایفهٔ شیخیهٔ باقریه بود و بعضی از کتب دینی شیخیه از جمله کتب طریق النجاة را تدریس میکرد. او همچنین به زبانهای [[عربی]] و [[زبان فرانسوی|فرانسوی]] مسلط بود.