تفاوت میان نسخه‌های «قانون صفرم ترمودینامیک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
Wikipedia contributors، "Zeroth law of thermodynamics،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeroth_law_of_thermodynamics&oldid=195658597
 
[[رده:ترمودینامیک]]
[[رده:قوانین ترمودینامیک]]
۸۵٬۸۶۰

ویرایش