تفاوت میان نسخه‌های «مسعود فرزاد»

فرزاد بار دیگر به سفر [[اروپا]] رفت.در این زمان [[جنگ جهانی دوم]] آغاز شده بود.فرزاد در [[لندن]] از طرف رادیو فارسی انگلیس به عنوان سخنگو استخدام شد تا این که کشاکش سیاسی دولت [[مصدق]] و انگلیس در [[نهضت ملی کردن نفت]] بالا گرفت و رادیو لندن علیه دولت ایران شروع به سخن پراکنی کرد.اما فرزاد حاضر نشد علیه دولت ایران در رادیو سخن بگوید و به همین سبب استعفا داد.مدتی در لندن مترجم[[ سفارت ایران]] شد و سپس به ایران آمد.
در ایران استاد [[دانشگاه شیراز]] بود و تحقیقات عمیقی درباره ی [[حافظ]] کرد که توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.
فرزاد نوآوری خود ذوق بود و در زمره ی گروه [[ادبای ربعه]] به شمار می آمد.مسعود فرزاد از بهترین کسانی بود که با [[صادق هدایت]] خویشاوندی فکری داشت،هدایت [[(وغ وغ ساهاب)]] را با همکاری او نوشت.
 
== آثار ==
۷

ویرایش