تفاوت میان نسخه‌های «نخست‌وزیر کانادا»

تصحیح
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(تصحیح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{جعبه اطلاعات سمت رسمی
|post=نخست وزیر[پرچم ها]
ایران
|body=کانادا
|insignia=PMO-logo.png