تفاوت میان نسخه‌های «محمد یکم سلجوقی»

←‏منابع: فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه
(←‏منابع: فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه)
[[رده:مردمان ترک در سده ۱۲ (میلادی)]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه
علوم فرهنگی پزشکی . - تاریخ و جغرفیا -اقتصادی - ورزشی - تاریخی - سیاسی -هنری -خیرین
ابو المحاس سعد الملک بن محمد آوی از وزراء سلطان محمد ملکشاه سجلوقی
۱۰۶

ویرایش