تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
زبان تخاری(tocharian language )از زبانهای هندواروپایی می باشدکه درغرب چین(حوالی شهرکاشغر) دارای گویشورانی بوده وبه تخاری a-b-cتقسیم می گردد زبان تُخاری شاخه‌ای از خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی است که سه زبان از آن شناخته شده‌است واسم هریک ازاین سه زبان منسوب به شهرخاستگاهش می باشد.
 
1-تخاری شرقی (یا تُرفانی یا agneanیا تخاری A.
۲۱۹

ویرایش