تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

۵۱۲ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
 
 
مکتوبات وآثارزبان تخاری بیشترمتعلق به قرن 7 و 8 میلادی(و قبل از آن) بوده که به دلیل کتابت آن برروی پوست درخت توس ، تخته های چوبی و کاغذ چینی ونیزبدلیل وجودآب و هوای خشک در واحه تاریم درسین کیانگ چین حفظ شده است. الفبای به کار رفته در این زبان ازنوع الفبای برهمی در شمال هند است. زبان تخاری زبان سلسله حکومتی کوشانیان بوده است. ترک شناس آلمانی F. W. K. مولر در سال 1907 نام tocharianرا برای این زبان برگزید .برایبرابربادانشنامه اینترنتی بریتانیکابرای نخستین بارآثاراینباراولین نسخه های دستنوشته توچاری یاتخاری در دهه 1890 زبانکشف درسال1905کشفشد. گردید.قدیمیترین ترین اسنادتخاری مربوط به قرن 6یا شاید قرن 5 میلادی می باشد، اما بیشتر آنها مربوط به قرن 7و 8میلادی است و بیشترآنها بر روی کاغذ نوشته شده اند ، اختراعی که در آغاز دوران مسیحیان از چین به تخارستان آمده است ، ارائه وکتابت آنها از نوع هندی باخط برهمی می باشد.
 
نکته مهم درباره زبان تخاری این می باشدکه تخاری درقلمروایران فرهنگی بوده واینکه ایران فرهنگی هردوگروه زبانی satemوcentemرادرگذشته دارابوده است ولی اکنون فقط دارای گروه ساتم می باشدساتم یعنی صددراوستایی وcentemیعنی صددرلاتین.
 
== منابع ==
۲۱۹

ویرایش