تفاوت میان نسخه‌های «عبدالجلیل گل‌چشمه»

تغییر در مدت زمان حضور در تیم ملی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(تغییر در مدت زمان حضور در تیم ملی)
{{Infobox football biography
|name = عبدالجلیل گل‌چشمه
|image = [[File:عبدالجلیل گل چشمه.jpg|thumb|بازیکنعبدالجلیل سابقگل تیم ملی ایرانچشمه]]
|caption =
|fullname =
|goals9 =
|nationalyears1 = اطلاعات دقیقی از مدت حضور وی در تیم ملی ایران موجود نیست
|nationalteam1 = اطلاعاتعضو دقیقیتیم ازملی مدتجوانان حضور ویایران در تیم ملی ایران موجودسالهای نیست1363-1362
|nationalcaps1 = اطلاعاتعضو دقیقیتیم ازملی مدتجوانان حضور ویایران در تیم ملی ایران موجودسالهای نیست1363-1362
|nationalgoals1 =
|nationalgoals1 = اطلاعات دقیقی از مدت حضور وی در تیم ملی ایران موجود نیست
|medaltemplates =
|manageryears1 =
۲۳

ویرایش