تفاوت میان نسخه‌های «مارلنه دیتریش»

* در سال ۲۰۰۲ او شهروند افتخاری برلین شد.
 
* در سریال دائی[[دایی‌جان جان ناپلئون،ناپلئون]]، شوهر خواهر دائی جان (پدر سعید، که در فیلم به عنوان آقاجان معرفی میشود)، به جهت تمسخر او، به وی توصیه می کند که به هیتلر نامه ای بنویسد و شرح نقشه انگلیسی ها برای انتقام از خودش را مطرح کند. همچنین به او پیشنهاد می دهد که از یک جمله رمز در نامه استفاده نماید و این جمله را پیشنهاد می کند: «مرحوم آقای بزرگ با مارلن دیتریش آبگوشت بزباش میخورند». آقای بزرگ پدر دائی جان است و دائی جان به شدت نسبت به او تعصب دارد.
 
== فیلمشناسی ==