تفاوت میان نسخه‌های «دیوان شمس»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
پارسی گوییم هین ! تازی بهلِ
 
هندوی آن ترک باش ای اب و گل
 
پس با این حساب از واژه پارسی و هندو جداگانه استفاده شده است پس منظورمراد از هندو نمیتواند پارسی باشد از طرفی زبان پارسی حدود هشت قرن پیش وارد هندوستان شد پس در عصر مولوی هند را مرکز زبان پارسی دانستن خرافه ای بیش نیست . و از طرفی با توجه به اینکه این بیت در دیوان شمس است میتوان دریافت این بیت در وصف شمس تبریزی است که مراد از هندو خودِ مولوی(هندو ها بخاطر سیاهی روی به غلام تشبیه شده) و ترک منظور شخص شمس تبریزی میباشد و و بخاطر سفیدی ظاهر ، به سفیدی باطن انسان اشاره شده است .
 
همچنین در دیوان شمس از واژه هایی که ریشه ی یونانی دارند نیز به کرات استفاده شده مانند ابیاتی که در زیر میبینید. پارسی‌انجمن: http://parsianjoman.org/?p=6002</ref>
۳۰

ویرایش