تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

۲۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
این زبان مانندزبانهای لاتینی یونانی آلبانی ژرمنی وسلتی ازگروه زبانی کنتمcentumمی باشدوجوداین زبان که ازگروه زبانی centemبوده آنهم درمرزمیان گروه ساتم زبانهای هندواروپایی بازبان چینی یعنی منتهی الیه شرقی زبانهای satemقابل تامل می باشدچون گویشوران گروه زبانیcentemدراروپای غربی ساکن بوده ومی باشند(satemیعنی صدم دراوستایی وcentemیعنی صدم درلاتین)تُخار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سدهٔ سوم پیش از میلاد در نواحی کوچا و تورفان در شمال شرقی سرزمینی که بعدها ترکستان شرقی یا ترکستان چین خوانده شد، به سر می‌بردند. مردمانی نیرومند بودند و به یکی از زبان‌های وابسته به گروه زبانی هند و اروپایی سخن می‌گفتند که به زبان تخاری معروف است. هرچند این زبان شرقی‌ترین زبان شناخته شدهٔ هند و اروپایی است، اما از لحاظ بخش‌بندی ساتم-کنتوم، به شاخهٔ غربی یا کنتوم تعلق دارد.تخاردرعین حال نام یکی ازولایات افغانستان می باشد.درزبان تخاری شاخه b به منnas وبه توtuweوبه اوsuگفته شده امابه ماwesبه شماyes وبه آنهاcayگفته می شود.تُخارستان نام سرزمین باستانی وسیعی بوده که قسمت‌های وسیعی از مناطق شرقی ایران باستان ازجمله غرب منطقه سین کیانگ چین را دربر می‌گرفت. قلمروتخارهای باستان از شمال با سرزمین سُغد و آمودریا و از مشرق به چین و از جنوب به هندوستان و رشته‌کوه هندوکش افغانستان وازجمله استان تخارافغانستان محدود بوده‌است درواقع سین کیانگ یاترکستان چین درابتدا ایرانی زبان بوده است وبستر زبانهای فارسی میانه تورفانی.تخاری وختنی بوده است
 
گزیده هایی از نسخه های خطی نوشته شده در تخاری بر روی ورق های مسی ، تخته های چوبی و کاغذ چینی موجود است که از قرن هشتم میلادی به دلیل آب و هوای بسیار خشک واحه تاریم داخلی سالم مانده است. بسیاری از نوشته های زبان تخاری مربوط به بودیسم است و از زبان سانسکریت ترجمه شده است. در سال 1979 ، زبان شناس چینی جی شیانلین ترجمه ای از نسخه خطی از Maitreyasamiti-Nataka را در سال 1979 ارائه داد.دراسنادباستانی تخاری به غیر از نوشته های مذهبی ، برخی نامه های صومعه ، برخی از اسناد مربوط به تجارت ، برخی از داروها و کتاب های جادویی و شعرهای عاشقانه نیز پیدا شده است. اکثریت قریب به اتفاق نوشته هاواسنادباستانی زبان تخاری ترجمه های متون سانسکریت بودایی بوده وگاهی متون دو زبانه تخاری سانسکریت بودند که رمزگشایی آن بسیار آسان بود.
 
در سال 1984 ، محقق انگلیسی بنام D.Q. آدامز ، "رابطه بین زبان تخاری با سایر زبانهای هند و اروپایی" را منتشر کرد.
۲۱۹

ویرایش