تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

۳۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
جز
تبیین اوصاف زبان تخاری
جز
جز (تبیین اوصاف زبان تخاری)
 
 
مکتوبات وآثارزبان تخاری بیشترمتعلق به قرن 7 و 8 میلادی(و قبل از آن) بوده که به دلیل کتابت آن برروی پوست درخت توس ، تخته های چوبی و کاغذ چینی ونیزبدلیل وجودآب و هوای خشک در واحه تاریم درسین کیانگ چین حفظ شده است. الفبای به کار رفته در این زبان ازنوع الفبای برهمی در شمال هند است. زبان تخاری زبان سلسله حکومتی کوشانیان بوده است. ترک شناس آلمانی F. W. K. مولر در سال 1907 نام tocharianرا برای این زبان برگزید .برابربادانشنامه اینترنتی بریتانیکابرای نخستین باراولین نسخه های دستنوشته توچاری یاتخاری در دهه 1890 کشف شد. .قدیمیترین ترین اسنادتخاری مربوط به قرن 6یا شاید قرن 5 میلادی می باشد، اما بیشتر آنها مربوط به قرن 7و 8میلادی است و بیشترآنها بر روی کاغذ نوشته شده اند ، اختراعی که در آغاز دوران مسیحیان از چین به تخارستان آمده است ، ارائه وکتابت آنها از نوع هندی باخط برهمی می باشد.اسنادباستانی این زبان برای اولین بار توسط باستان شناسی بنام اورال اشتاین در محل غارهای موگائودرترکستان چین کشف گردید. نوشته های یافت شده به الفبای برهمی نوشته شده است ،
 
نکته مهم درباره زبان تخاری این می باشدکه تخاری درقلمروایران فرهنگی بوده واینکه ایران فرهنگی هردوگروه زبانی satemوcentemرادرگذشته دارابوده است ولی هم اکنون فقط دارای گروه ساتم می باشدواین ویژگی خاص وممتازایران فرهنگی می باشد.
۲۱۹

ویرایش