تفاوت میان نسخه‌های «فهرست فیلم‌های ایرانی سال ۱۳۸۳»

 
== پ ==
* [[پشت پرده مه]] ([[پرویز شیخ طادی]])
*پرونده هاوانا (علیرضا رئیسیان)
* [[پل سیزدهم]] (استیون[[فرهاد راشغریب]])
*[[پشت پرده مه]] (پرویز شیخ طادی)
* [[پیک نیک در میدان جنگ]] ([[سیدرحیم حسینی]])
*پل سیزدهم (استیون راش)
* [[نقاب (فیلم)|پوکر]] ([[کاظم راست گفتار]]) (رجوعاین شودفیلم بهبا نام « نقاب » اکران شد)
 
== ت ==
*تردست (محمدعلی سجادی)
۲۹۱

ویرایش