تفاوت میان نسخه‌های «پاپ اوربان دوم»

جز
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: دوعل⟸دوئل، جارا⟸جا را، خدااز⟸خدا از، نأمین⟸تأمین، مسحیان⟸مسیحیان)
[[رده:اوربان دوم]]
[[رده:اهالی فرانسه در سده ۱۱ (میلادی)]]
[[رده:اهالی مرنمارن]]
[[رده:پاپ‌ها]]
[[رده:پاپ‌های اهل فرانسه]]