زد (فیلم): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های دارای جایزه اسکار بهترین تدوین]]
[[رده:فیلم‌های درباره ترور]]
[[رده:فیلم‌هایفیلم‌ها روسی‌زبانبه زبان روسی]]
[[رده:فیلم‌های سیاسی-هیجانی]]
[[رده:فیلم‌های سیاسی اقتباس‌شده از رویدادهای واقعی]]