تفاوت میان نسخه‌های «زنبور عسل»

بهبود جمله بندی
(جمله بندی توضیحات بهبود داده شد.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(بهبود جمله بندی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== زنبور نر ==
تخم های بارور نشده ملکه به زنبورهای نر تبدیل می شوند. حجره های محل پرورش زنبور های نر نسبت به زنبور های کارگر بزرگ تر است. زنبور های نر فاقد [[نیش]] و توانایی جمع‌آوری [[گرده]] و [[شهد]] هستند و تنها وظیفه آنها [[جفت‌گیری]] با ملکه است. آنها تعداد کمتری نسبت به زنبورهای کارگر دارند. زنبورهای نر سر و بال های بزرگی دارند و تا می توانند [[عسل]] می خورند. البته زنبورهای نر پس از [[جفت‌گیری]] می میرند و عمر آنها تقریبا ۲۴ روز است.
 
البته زنبورهای نر پس از [[جفت‌گیری]] می‌مدمی د.میرند و عمر تقریبی آنها تقریبا ۲۴ روز .است.
 
<br />
 
== زنبور کارگر ==
کاربر ناشناس