آسیب (فیلم ۱۹۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در اوتی]]
[[رده:فیلم‌های هندی]]
[[رده:فیلم‌هایفیلم‌ها هندی‌زبانبه زبان هندی]]
[[رده:فیلم‌های هندی‌زبان بازخلق‌شده از فیلم‌های تامیلی‌زبان]]
[[رده:فیلم‌های هندی‌زبان دهه ۱۹۸۰ (میلادی)]]