هندی (فیلم ۲۰۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در دهلی]]
[[رده:فیلم‌های هندی]]
[[رده:فیلم‌هایرسانه‌های هندی‌زبان]]
[[رده:فیلم‌های هندی‌زبان بازخلق‌شده از فیلم‌های تامیلی‌زبان]]
[[رده:فیلم‌های هندی‌زبان دهه ۲۰۰۰ (میلادی)]]