تفاوت میان نسخه‌های «علیقلی‌خان سردار اسعد»

{{اصلی|قلعه جونقان}}
 
سردار اسعد، در شهر [[جونقان]] واقع در شهرستان فارسان کاخ بسیار زیبایی را بنام [[قلعه جونقان]] بنا نهاد. قلعه جونقان، به سبک ایرانی و با تزئینات فرنگی ساخته شده‌است.
 
== آثار و کتاب‌ها ==