تفاوت میان نسخه‌های «تهران‌ویلا»

بدون خلاصه ویرایش
 
'''برزن تهران ویلا‎ ‎در اباخترپایان خیابان تاج درتهران میان‎ ‎شهرآرا‎ ‎‏ و‎ ‎کوی نویسندگان، نخستین بخشی ازشهر بود که ‏در سال ۱۳۴۰ با خیابانهای درختکاری و "اسفالت" شده آغاز و بر خیابانهای آن بجای نام شماره گذاشتند. این ‏برزن با هکاری مردم وانجمن "محلی" وسازمانهای دولتی، دارای آب و برق، تلفن و اتوبوس رانی شدو خیابانها ‏گلکاری شدند. خانه‌ها همه یک یا دو اشکوبه بودند وکسی نمیتوانست " آپارتمان بسازد" . تهران ویلا براستی ‏سرآغاز شهرسازی‌ نو‎ ‎بود که با ساخت پارک تهران ویلا و خیابان کشی آن آغاز شد . این بافت وسازه کار، با ‏دگرگونی سال ۵۷ دگرگون شد.‏
'''منبع: تارنمای www.manouchehrsoleimani.com
'''