نمونه‌برداری (پردازش سیگنال): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: پریود⟸دوره
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: پریود⟸دوره)
<math>s(t)=\delta(t-nT)</math>
 
که T [[پریوددوره]] نمونه‌برداری، n عددی [[اعداد طبیعی|طبیعی]] و <math> \delta</math> [[تابع دلتای دیراک]] است. حاصل <math>x_s(t)</math> سیگنالی است پیوسته، ولی نمونه‌برداری شده. در نهایت سیگنال نمونه‌برداری شده گسسته‌ می‌شود، یعنی:
<math>x[n]=x_s(nT)</math>