تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
*** [[تفکیک‌گری]] (Divisionnisme) فرانسه: ۱۸۸۴
* [[نورگرایی]] (Luminism)
* [[جنبش هنرهاهنر و پیشه‌هاپیشه‌]] (Arts and Crafts movement) انگلستان: ۱۸۸۰–۱۹۱۰
* رنگمایه‌گری (Tonalism) آمریکا: ۱۸۸۰–۱۹۲۰
* [[نمادگرایی]] (Symbolism) فرانسه و بلژیک: ۱۸۸۰–۱۹۱۰