تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کره»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|۷۴ پ.م.
| ۷ میلادی
|۸۱۶٧ سال|| ۴۸ پ.م.
|۸ پ.م.
|۴۰ سال|| پسر [[هائه بورو|هائه‌بورو]]
|[[دائه‌سو|دائه‌سو (تسو)]]||해대소
|۶۰ پ.م.|| ۲۲ میلادی
|۸۲٩۵ سال||۸ پ.م.
|۲۲ میلادی
|۳۰ سال||پسر [[گوموا]]
کاربر ناشناس