تفاوت میان نسخه‌های «سلانگور»

بدون خلاصه ویرایش
</td>
</tr>
</tr><tr class="mergedrowmergedtoprow">
<th>شعارسرود ایالتایالتی
<th class="adr"><span class="region">[[دولی یانگ مها مولیا]]</span>
</tr><tr class="mergedrow">
<th>شعار ایالت
<th class="adr"><span class="region">Dipelihara Allah {{سخ}} (تحت حمایت الله)</span>
</tr><tr class="mergedrow">
 
 
</tr><tr class="mergedtoprow">
</tr><tr class="mergedrow">
</tr><tr class="mergedrow">
<th>مرکز ایالت
<th class="adr"><span class="region">[[شاه عالم]]</span>
</tr><tr class="mergedrow">
<th>مرکز سلطنتی
<th class="adr"><span class="region">[[کلانگ]]</span>
</tr><tr class="mergedrow">
<th>سرود ایالتی
<th class="adr"><span class="region">[[دولی یانگ مها مولیا]]</span>
</tr><tr class="mergedrow">
<th>شعار ایالت
<th class="adr"><span class="region">Dipelihara Allah (تحت حمایت الله)</span>
</tr><tr class="mergedrow">
 
|-
</tr>
 
| colspan="2" class="mergedtoprow" style="text-align:center;" | '''وبگاه رسمی:''' [http://www.selangor.gov.my/ http://www.selangor.gov.my]
 
|}
کاربر ناشناس