تفاوت میان نسخه‌های «سنگ رسوبی»

همچنین احتمال تشکیل فسیل در سنگ های رسوبی بسیار بالا است.از آنجایی که تنوع و تعدد بسیاری دارند ازآنها در مطالعه زمین شناسی استفاده می کنند. آنها جزو آن دسته از سنگهایی اند که در آنها فسیل های راهنمای زیادی یافت می شود و با توجه به لایه لایه بودن سنگ های رسوبی می توان با کمک آنها سن لایه ها را نیز تخمین زد.
 
== رسوبیآزمون شدنهندسه ==
رسوبی شدن اسمی است که برای فرایندی که باعث می‌شود [[کانی‌ها]] یا مواد معدنی از یک محلول به سرعت فرونشینند یا ته‌نشین شوند. قبل از ته‌نشینی رسوبات در ناحیه اصلی ایجاد می‌شوند و سپس با آب، باد، یخ، ذرات حجیم یا یخچال‌ها جابجا می‌شوند.
 
کاربر ناشناس