تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان کهنوج»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!مرکز بخش
!شهر
!جمعیت شهرستان ۹۵
!نام دهستان
!مرکز دهستان
 
[[ده کهان|دهکهان]]
| rowspan="3" |۵۲،۶۲۴ نفر
۳،۷۸۷ نفر
|[[دهستان نخلستان (کهنوج)|نخلستان]]
|[[زه]]
|[[دهستان دهکهان|دهکهان]]
|[[بارگاه (کهنوج)|بارگاه]]
|۷٬۳۹۷۳،۶۱۰ نفر
|-
|[[دهستان کوتک|کوتک]]
| rowspan="2" |[[بخش چاه مرید|چاه مرید]]
| rowspan="2" |[[چاه مرید]]
| rowspan="2" |********
| rowspan="2" |********
|[[دهستان چاه ریگان|چاه ریگان]]
|[[چاه مرید]]