تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Editor7798/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
(مقاله را ساختم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
== کتاب‌های ادبی پیرامون شعر و نثر ==
* '''فلسفهٔ شعر''' یا '''تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران'''
* '''بنیاد شعر فارسی''' (ترجمه؛ اثر [[جیمز دارمستتر]])
* '''شرح قصیدهٔ ترساییه خاقانی''' (ترجمه به همراه تعلیقات و تصحیحات؛ اثر [[ولادیمیر مینورسکی]])
* '''نقد ادبی''' (جستجو در اصول و طرق و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان)
* '''شعر بی دروغ، شعر بی نقاب''' (بحث در فنون شاعری، سبک و نقد شعر فارسی با ملاحظات تطبیقی و انتقادی دربارهٔ شعر قدیم و شعر امروز)
* '''سیری در شعر فارسی''' (بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران و جستجویی در اقوال تذکره‌نویسان)
* '''آشنایی با نقد ادبی'''
* '''از گذشتهٔ ادبی ایران''' (مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات معاصر)
* '''پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد''' (دربارهٔ زندگی، آثار و اندیشه [[نظامی گنجوی|نظامی]])
* '''دیدار با کعبهٔ جان''' (دربارهٔ زندگی و آثار و اندیشه [[خاقانی]])
* '''حدیث خوش سعدی''' (دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ [[سعدی]])
* '''نامورنامه''' (دربارهٔ [[فردوسی]] و [[شاهنامه]])
 
== کتاب‌ها در زمینهٔ عرفان و تصوف ==
* '''ارزش میراث صوفیه'''