توسل به شخص: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏توهین: جرح و تعدیل به این دلیل که مثالها جانبدارانه اند.
(←‏توهین: جرح و تعدیل به این دلیل که مثالها جانبدارانه اند.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
=== توهین ===
این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص استدلال معینی اقامه می‌کند و دربارهٔ موضوعی سخن می‌گوید و دیگری که از پیش با او خصومت داشته، به جای نقد با گفتن ناسزا دربارهٔ شخصیت وی، می‌کوشد با مخدوش کردن شخصیت او و منفور ساختن وی، استدلالش را باطل نماید. جنبه مغالطی توهین در آن است که اصل استدلال کنار نهاده شده و معیار دیگری برای نقد ادعا به کار گرفته شده‌است که منطقاً هیچ ارتباطی به ادعا ندارد:
:* ''هنوز هم هستند کسانی که می‌گویند عراقیفلانی شاعر بزرگی‌است؛ در حالی که دیگر در [[تاریخ ادبیات]] ما مسلم است که عراقیاو انحرافات جنسی داشته‌است.''
:* ''چطور محمدپیامبران را به پیامبری می‌پذیرید در حالی که او یکآنان چوپان بوده‌استبوده‌اند.''
 
=== مغالطه از طریق منشأ ===
۲۱۶

ویرایش