توسل به شخص: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏مغالطه از طریق منشأ: حذف برخی جملات و گزینه ها و اسامی به دلیل سمت گیری های متعصبانه
(←‏توهین: جرح و تعدیل به این دلیل که مثالها جانبدارانه اند.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏مغالطه از طریق منشأ: حذف برخی جملات و گزینه ها و اسامی به دلیل سمت گیری های متعصبانه)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
=== مغالطه از طریق منشأ ===
این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخصی برای رد یک سخن، آن را به یک شخصیت مذموم تاریخی نسبت دهد و بگوید «اولین بار او این سخن را گفته‌است» و بکوشد تا از منفی بودن آن شخصیت تاریخی، خطا بودن آن سخن را نتیجه بگیرد. پیش‌فرض نادرست این مغالطه آن است که سرمنشأ یک عقیده و رأی در درستی آن مؤثر است؛ در حالی که گاه افراد عادی و بی‌سواد عقاید عالی اظهار کرده‌اند و دانشمندان بزرگ دچار خطاهای بزرگ شده‌اند.
:* ''من با این که رهبران مذهبیبرخی [[محافظ شخصی]] داشته باشند، مخالفم. فراموش نکنید که اولینبرگزیدگان کسیشما کههم در اسلامدارای محافظ شخصی داشت، معاویهبوده بوداند.''
 
=== [[تو هم چنینی]] ===
۲۱۶

ویرایش