تفاوت میان نسخه‌های «زنبور عسل»

۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== زنبور نر ==
تخم هایتخم‌های بارور نشده ملکه به زنبورهای نر تبدیل می شوندمی‌شوند. حجره هایحجره‌های محل پرورش زنبور هایزنبورهای نر نسبت به زنبور هایزنبورهای کارگر بزرگ تربزرگ‌تر است. زنبور هایزنبورهای نر فاقد [[نیش]] و توانایی جمع‌آوری [[گرده]] و [[شهد]] هستند و تنها وظیفه آنها [[جفت‌گیری]] با ملکه است. آنها تعداد کمتری نسبت به زنبورهای کارگر دارند. زنبورهای نر سر و بال هایبال‌های بزرگی دارند و تا می توانندمی‌توانند [[عسل]] می خورندمی‌خورند.
 
البته زنبورهای نر پس از [[جفت‌گیری]] می میرندمی‌میرند و عمر آنها تقریباتقریباً ۲۴ روز است.
 
<br />
 
== زنبور کارگر ==
زهر زنبور عسل هم دارای خواص مثبت و همچنین خواص منفی برای سلامتی انسان است.<ref name=":0"/>
 
واکنش هایواکنش‌های منفی به زهرزنبور در زنبوردرمانی متداول است.<ref name="Park2015">{{cite journal|last1=Park|first1=Jeong Hwen|last2=Yim|first2=Bo Kyung|last3=Lee|first3=Jun-Hwan|last4=Lee|first4=Sangun|last5=Kim|first5=Tae-Hun|date=21 May 2015|title=Risk Associated with Bee Venom Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis|url=|journal=PLOS ONE|volume=10|issue=5|page=e0126971|doi=10.1371/journal.pone.0126971|pmc=4440710|pmid=25996493}}</ref> قرار گرفتن در معرض زهر زنبور به صورت پیوسته می تواندمی‌تواند باعث [[آرتروپاتی]] شود.<ref name="arthropathy">{{cite journal|last1=Cuende|first1=E.|last2=Fraguas|first2=J.|last3=Pena|first3=J.E.|last4=Pena|first4=F.|last5=Garcia|first5=J.C.|last6=Gonzalez|first6=M.|date=1999|title=Beekeeper's Arthropathy|url=http://europepmc.org/abstract/med/10606383|journal=The Journal of Rheumatology|volume=26|issue=12|pages=2684–2690|doi=10.1016/j.reuma.2018.02.012|pmid=29530760|accessdate=24 March 2018}}</ref>
 
== تهدیدها ==