تفاوت میان نسخه‌های «شازده کوچولو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سیارکِ شازده کوچولو ==
در این دتان،داستان، شازده از سیارکی به نام ''ب۶۱۲'' می‌آید. سیارکی با این نام در فهرستِ سیارک‌های کشف شده نیست. در سال ۱۹۹۳ [[سیارک ۴۶۶۱۰]] را B-six-cents-douze نام نهادند که به [[زبان فرانسه]] معنی ب۶۱۲ می‌دهد. عدد این سیارک در پایه ۱۶ می‌شود ''ب۶۱۲''.
 
== اقتباس ==
کاربر ناشناس