تفاوت میان نسخه‌های «اردوگاه کار اجباری راونسبروک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
== تعداد کشته شدگان ==
براساس یک تحقیق سوال بر انگیز بریتانیایی در سال 1946 تخمین زده شده است حدود 92 هزار نفر از [[یهودی]]ان، [[کولی]] ها و زنان زندانی سیاسی و زنانی که علیه رژیم نازی می‌جنگیدند، در این اردوگاه به قتل رسیدند. ولی براساس تحقیقات جدید اما تعداد کشته‌شدگان چیزی بین حدود 25 تا 40 هزار استنفر و با شواهد در سال 2008 این عدد حدود 28 هزار نفر تخمین زده شده است.
 
== منابع ==