تفاوت میان نسخه‌های «صنایع شیمیایی»

نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
{|class="wikitable"
|-
! شرکت، دفتر مرکزی!!فروش در سال ۲۰۰۷ (میلیارد دلار)<ref>{{cite web| url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=INEOSSteinarKvisleGassmaks09TrondheimFinal.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1243463935690&ssbinary=true| accessdate=2009-06-06| title=INEOS_Gassmaks09_Trondheim_Final}}{{پیوند| مردهarchiveurl=https://web.archive.org/web/20200406120228/https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite/?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DINEOSSteinarKvisleGassmaks09TrondheimFinal.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1243463935690&ssbinary=true&blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DINEOSSteinarKvisleGassmaks09TrondheimFinal.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1243463935690&ssbinary=true|date archivedate=سپتامبر۶ ۲۰۱۹آوریل ۲۰۲۰|bot=InternetArchiveBot dead-url=yes}}</ref>!!رتبه !!کشور
|-
| [[ب آ اس اف]] لودویگشهافن، آلمان
۳۴۲٬۱۴۷

ویرایش