تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
** وجود حرکت چشم‌ها در راستای عمودی (بالا و پایین)
** تقارب چشم‌ها
* وضعیت دسربره ([[اکستانسیونبیان حرکات در طب|اکستنشن]] در چهار اندام) یا حالتوضعیت خم شدهدکورتیک ([[فلکسوریبیان حرکات در طب|فلکشن]]) در اندام‌ها
* طبیعی بودن [[نوار مغزی]] یا الکتروانسفالوگرافی (EEG)