تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال لیل»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ = _lille1920h
|الگوی دست راست۱ =_lille1920h
|الگوی شلوارک۱ = _lilleosc1920h
|دست چپ۱ = FF0000
|بدن۱ = FF0000
کاربر ناشناس