تفاوت میان نسخه‌های «میوه ممنوعه (مجموعه تلویزیونی)»

| [[محمدرضا رهبری]] || سینا فتوحی || پسر حاج یونس و قدسی و برادر جلال، سمانه و غزاله
|-
| [[وحید ترحمی مقدم]] || بیژن علی زاده || داماد حاج یونس فتوحی و همسر سمانه
|-
| [[کیانوش گرامی]] ||هوشنگ منفرد || دستیار جلال
کاربر ناشناس