تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

(←‏تاریخچه: اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== حمایت از مجاهدین ==
رفتار خشن افسران و سیاست‌مداران رژیم کمونیستی که با کودتاکودتا، رژیم جمهوری را ساقط نمودهکرده بودند با مخالفین و به ویژه برخورد تند آن‌ها با جامعهٔ مذهبی و رهبران مذهبی، موجب روگردانی عمومی از حکومت کودتا گردید. در اثر سرکوب‌های خشن حکومت، ابعاد مخالفت با رژیم بیشتر گردید،گردید و اتحاد جماهیر شوروی، برای نجات «انقلاب» به خواستهٔ حکومت وقت افغانستان وارد افغانستان گردیدشد و افغانستان را اشغال نظامی نمودکرد. اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ، موجب مقاومت گسترده با رژیم کمونیستی و ارتش شوروی گردید که در اثر آن صدها هزار نفر کشته شدند و حدود ششهشت میلیون نفر از اتباع افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر گردیدند.<ref>از سقوط سلطنت تا ظهور و اجراآت طالبان- عبدالحمید مبارز-مرکز نشر میوند- پیشاور - پاکستان</ref>
 
== رابطه آمریکا و مجاهدین ==
۱۱۳

ویرایش