تفاوت میان نسخه‌های «امان‌الله جهانبانی»

 
== بازگشت به سیاست ==
پس از استعفای رضاشاه از جهانبانی اعاده حیثیت شد و با همان درجه به خدمت بازگشت و پنج روز پس از استعفای رضا شاه در کابینه [[محمدعلی فروغی|فروغی]] وزیر شد. ابتدا وزیر کشور بود و. در ترمیم کابینه فروغی در سیزدهم آذر ۱۳۲۰ به عنوان وزیر راه به مجلس معرفی شد.و در کابینه [[علی سهیلی|سهیلی]] در هجدهم اسفند به وزارتعنوان وزیر جنگ منصوببه مجلس معرفی شد. پس از گشایش مجلس سنای ایران در سال ۱۳۲۸، تا آخر عمر شش دوره متوالی سناتور بود.
 
== فرزندان ==