الگو:ویکی‌واژه: تفاوت میان نسخه‌ها

(رده مرتبط در زیرصفحه توضیحات قرار گرفت)
{{پروژه خواهر
{{sister
|position={{{position|}}}
|project=wiktionary
|text=معنای واژهٔ '''«''[[wiktwiktionary:{{{1|Special:Search/{{PAGENAMElc:{{SUBPAGENAME}}}}}}}|{{{1|{{PAGENAMElc:{{SUBPAGENAME}}}}}}}]]»''' را در ویکی‌واژه ببینید.''{{#if:{{{2|}}}
|{{#if:{{{3|}}}
| یا
}} '''''[[wiktionary:{{{2}}}|{{{2}}}]]'''''
}}{{#if:{{{3|}}}
|{{#if:{{{4|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{3}}}|{{{3}}}]]'''''
}}{{#if:{{{4|}}}
|{{#if:{{{5|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{4}}}|{{{4}}}]]'''''
}}{{#if:{{{5|}}}
|{{#if:{{{6|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{5}}}|{{{5}}}]]'''''
}}{{#if:{{{6|}}}
|{{#if:{{{7|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{6}}}|{{{6}}}]]'''''
}}{{#if:{{{7|}}}
|{{#if:{{{8|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{7}}}|{{{7}}}]]'''''
}}{{#if:{{{8|}}}
|{{#if:{{{9|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{8}}}|{{{8}}}]]'''''
}}{{#if:{{{9|}}}
|{{#if:{{{10|}}}
|، یا
}} '''''[[wiktionary:{{{9}}}|{{{9}}}]]'''''
}}{{#if:{{{10|}}}
|، یا '''''[[wiktionary:{{{10}}}|{{{10}}}]]'''''
}} را در ویکی‌واژه، واژه‌نامهٔ آزاد، ببینید.
}}<noinclude>
{{توضیحات}}