تاریخ معماری روم باستان: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏فورم: افزودن مطالب
(←‏فورم: افزودن مطالب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
فورم فضای مرکزی شهر رومی است که در برگیرنده بناهای مهم شهری و جریان زندگی سیاس، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان می‌باشد. نمادهای شهری مانند [[ستون تراژان]] به بلندی ۳۸ متر در همین محدوده قرار دارد.
فورم‌ها سه مرحله متمایز را تجربه نمودند: نخست فورم‌های '''ارگانیک'''، سپس فورم‌های از پیش اندیشیده شده و از پیش طراحی شده و سر انجام فورم‌های سلطنتی که در زمین‌های جدید و با استفاده از طراحی یونانی‌ها (هیپوداموس) بهره جستند.
مهم ترین مرکز اجتماعات رومی ها بوده و در شهر های ورم و پومپئی بوده
فورم(میدان مرکزی مستطیل شکل)
 
== کاخ بزرگ امپراتور دیوکلسین ==
کاربر ناشناس