تفاوت میان نسخه‌های «عباس‌آقا تبریزی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
گویا [[حیدر عمو اوغلی]] او را برای کشتن اتابک برگزیده و آموزش داده بود.
 
وقتی اتابک را کشت وفرار دركرد محاصرهولي افتاد،در تیریراه همتوسط بهعوامل خودبهايي زدانگليسي به وشهادت درگذشترسيد. هنگام مرگ بیست و دو ساله بود. از جیب او کارتی به دست آمد که روی آن نوشته بود:
 
''عباس‌آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره ۴۱ فدائی ملت''
۳۶

ویرایش