تفاوت میان نسخه‌های «الگو:هاینریش بل»

جز
پیوند درونی
جز (پیوند درونی)
* [[پایان مأموریت]] (۱۹۶۶)
* [[سیمای زنی در میان جمع]] (۱۹۷۱)
* [[آبروی بربادرفتهاز دست رفته کاترینا بلوم]] (۱۹۷۴)
* [[شبکه امنیتی]] (۱۹۷۹)
* [[زنان در چشم‌انداز رودخانه]] (۱۹۸۵)