فیزیولوژی عصبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار: ، تمیزکاری
جز (افزودن رده)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار: ، تمیزکاری)
{{ترجمه}}
'''نوروفیزیولوژی''' (از یونانی νεῦρον ،νεῦρον، [[یاخته عصبی|نورون]] ، "«عصب" »؛ φύσιςφύσις، ، فیزیس ،فیزیس، "[[طبیعت]] ، مبدا"مبداً و -ولوژی ،،logia، -logia ، "«دانش")» تشکیل شدهشده‌است.) شاخه ای از [[فیزیولوژی]] و علوم اعصاب است که به مطالعه عملکرد [[دستگاه عصبی|سیستم عصبی]] ابزارهای اصلی تحقیقات بنیادی عصبی شامل ضبط هایضبط‌های الکتروفیزیولوژیکی مانند گیره وصله ،وصله، گیره ولتاژ ،ولتاژ، ضبط تک واحدی خارج سلول و ضبط پتانسیل هایپتانسیل‌های محلی محلی و همچنین برخی از روش هایروش‌های تصویربرداری کلسیم ،کلسیم، نوری و زیست شناسیزیست‌شناسی مولکولی است.
 
نوروفیزیولوژی مربوط به الکتروفیزیولوژیالکتروفیزیولوژی، ،نوروآناتومی، نوروآناتومی ، نوروشیمی ،نوروشیمی، [[زیست‌فیزیک|بیوفیزیک]] و علوم اعصاب ریاضی است. همچنین در نوروفیزیولوژی بالینی و علوم اعصاب بالینی کاربردهای پزشکی دارد.
 
== تاریخچه ==
نوروفیزیولوژی از اوایل 4000۴۰۰۰ سالگی B.C مورد مطالعه بوده استبوده‌است.
 
در اوایل B.C. سال ها ،سال‌ها، بیشتر مطالعات مربوط به [[آرام‌بخش|آرام بخش]] های‌های طبیعی مختلف مانند گیاهان الکل و [[خشخاش]] بود. در سال 1700 B.C ، پاپیروس جراحی ادوین اسمیت نوشته شد. این پاپیروس در درک چگونگی درک مصریان باستان از سیستم عصبی بسیار مهم بود. این پاپیروس به بررسی موارد مختلف در مورد آسیب دیدگی به قسمت هایقسمت‌های مختلف بدن ،بدن، مهمترین آنها سر ،سر، پرداخت. با شروع حدود 460۴۶۰ سال قبل از میلاد ،میلاد، بقراط شروع به مطالعه صرع کرد و این نظریه را تئوری کرد که منشاءمنشأ آن در مغز است. بقراط همچنينهمچنین تئوريتئوری كردکرد كهکه مغز درگيردرگیر احساس است و در جاييجایی است كهکه از هوش به دست آمده استآمده‌است. بقراط و همچنین اکثر یونانیان باستان معتقد بودند که آرامش و محیط بدون استرس برای کمک به درمان اختلالات عصبی بسیار مهم است. در سال 280 B.C. ، Erasistratus از Chios تئوری زد که در پردازش دهلیزی مغز شکافاتی وجود دارد ،دارد، و همچنین از مشاهده نتیجه می گیردمی‌گیرد که احساس در آنجا واقع شده استشده‌است.
 
در سال 177۱۷۷ [[جالینوس|گالن]] نظریهنظریه‌پردازی پردازیکرد كرد كهکه اندیشه انسان در مغز رخ داده است ،داده‌است، بر خلاف قلب همانطورهمان‌طور كهکه ​​[[ارسطو]] نظریه كرده استکرده‌است. شکاف نوری ،نوری، که برای سیستم بینایی بسیار مهم است ،است، توسط مارینوس در حدود 100۱۰۰ درجه سانتی گراد کشف شد. حدود 1000۱۰۰۰، ، الزهراوی ،الزهراوی، ساکن ایبریا ،ایبریا، شروع به نوشتن در مورد روشهای مختلف [[جراحی]] برای اختلالات عصبی کرد. در سال 1216 ،۱۲۱۶، اولین کتاب درسی [[کالبدشناسی|آناتومی]] در اروپا ،اروپا، که شامل توضیحی از مغز بود ،بود، توسط Mondino de Luzzi نگاشته شد. در سال 1402 ،۱۴۰۲، بیمارستان مریم بیمارستان بیت لحم (که بعداً به عنوان Bedlam در انگلیس شناخته شد) اولین [[بیمارستان]] بود که بطور انحصاری برای بیماران روانی استفاده می شدمی‌شد.
 
== منبعمنابع ==
* {{یادکرد ویکی|عنوان =Neurophysiology|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurophysiology&oldid=951285075 |زبان =انگلیسی| بازیابی=۱۶ مهٔ ۲۰۲۰}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurophysiology
[[رده:زیست شناسیزیست‌شناسی]]
[[رده:فیزیولوژی]]
[[رده:اعصاب مغزی]]