سایمون در سرزمین نقاشی‌های گچی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی بریتانیایی پایان‌یافته در ۱۹۷۶ (میلادی)]]
[[رده:برنامه‌های تلویزیونی اقتباس شده از کتاب‌های کودکان]]
[[رده:برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی‌زبانبه زبان انگلیسی]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی بریتانیا]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی بریتانیایی دهه ۱۹۷۰ (میلادی)]]