تفاوت میان نسخه‌های «علی سهیلی»

۴۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
 
== محاکمه ==
انتخابات دوره چهاردهم (۱۳۲۲) که از آزادترین انتخابات پس از مشروطیت بود، {{مدرک}} در دوران نخست‌وزیری سهیلی برگزار شد اما بعد از افتتاح مجلس، علیه او اعلام جرم کردند و اسنادی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت که بر اساس آن کار به محاکمه سهیلی و [[محمد تدین]] وزیر کشور کشید. [[مهدی فرخ|معتصم‌السطنه فرخ]]، نمایندهٔنماینده زابل که که در کابینهٔ اولدولت سهیلی وزیر کشور و وزیر خواروبار بود، علیه نخست‌وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخاباتآغاز آذربایجان،این شهرضا،دوره بندرعباس،علیه آبادهاو و جهرم،وزیر سرقتکشورش قسمتی[[سید ازمحمد ابزار ساختمانی وزارت خارجهتدین]] به مبلغاتهام ۲۷دخالت هزاردر ریال،انتخابات توقیفاعلام روزنامه‌هاجرم وکرد جراید،<ref>{{یادکرد بازشدنوب جامه‌دان|عنوان=مذاکرات محتویجلسه جواهراتیازدهم دردوره مصر،چهاردهم ارسالمجلس هشتصدشورای هزارملی دلاردهم وجهفروردین از۱۳۲۳ طریق|نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-11-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-10-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%871323}}</ref> بانکو ملیاسنادی ایرانمبنی بهبر خارجدخالت و تندروی‌های شدیددولت در امرانتخابات حکومتانتشار نظامیداد ازکه جملهبر اتهاماتیاساس بودآن‌ها، کهکار دربه این ادعانامه علیهمحاکمه سهیلی مطرحو شدتدین کشید.
 
دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، بازشدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در علیه سهیلی مطرح شد.
 
پروندهٔ سهیلی تشکیل شد و پس از اجازهٔ مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمهٔ وی با حضور کلیه مستشاران تمیز آغاز شد. سهیلی تنها نخست‌وزیری است که در [[دیوان عالی ایران|دیوان عالی کشور]] محاکمه شده‌است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از [[شهریور ۱۳۲۰]] سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیئت مستشاران تمیز به اتفاق آراء سهیلی را از اتهامات وارده مبری دانسته، رای به برائت او دادند.