تفاوت میان نسخه‌های «خلاصه تاریخ افغانستان»

جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید ویرایش پیشرفته تلفن همراه
!width="200"|
|-
|* [[حمل]] = [[فروردین]]
|* [[سرطانثور]] = [[تیر (ماه)|تیراردیبهشت]]
|* [[میزانجوزا]] = [[مهر (ماه)|مهرخرداد]]
|* [[جدیسرطان]] = [[دیتیر (ماه)|تیر]]
* [[اسد]] = [[مرداد]]
|-
|* [[ثورسنبله]] = [[اردیبهشتشهریور]]
|* [[اسدمیزان]] = [[مردادمهر (ماه)|مهر]]
|* [[عقرب (ماه)|عقرب]] = [[آبان]]
|* [[دلوقوس]] = [[بهمنآذر]]
|* [[قوسجدی]] = [[آذردی]]
|-
|* [[جوزادلو]] = [[خردادبهمن]]
|* [[سنبلهحوت]] = [[شهریوراسفند]]
|[[قوس]] = [[آذر]]
|[[حوت]] = [[اسفند]]
|-
|}
۱۱۳

ویرایش