تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی یفتل پایین»

اصلاحات
(اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|اندازه‌تصویر=
|برچسب‌تصویر=
|ولایت= بدخشان (افغانستان[[خراسان]])
|مرکز= شهرک نالند
|نام‌های‌قدیمی=
۱۱۳

ویرایش