تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ در افغانستان»

(←‏موسیقی و رقص: اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
==== تفریحات ورزشی مردان ====
تفریحات ملی مردانه افغانستان عبارتند از ورزش، کوه گردی، آب‌بازی، یخ مالک زنی، تشله بازی، پربازی، گیرکان، کفتربازی، دوش، آواز کشیدن صحرائی، درخت نوردی، شنیدن موزیک،موسیقی، بجل بازی، کمسائی بازی، خمار کردن، سنگسگ جنگی، قوچ جنگی، شتر جنگی، خردوانی،اسب ورزش،دوانی، خردوانی، مرغ جنگی، بودنه جنگی، کوک جنگی، قمار بازی، زنکه بازی، بچه بازی، شرط زنی، نیزه بازی، کاغذ پران بازی (گدی پران بازی)، رقص بیل ّبازی، شمشیر جنگی، مره یاد ترا فراموش بازی، شیر جنگی، مزاح نمودن، آزار دادن، مضمون سازی، خیله سازی، دست بردکان، ارواح بازی، برف جنگی، شکار، نشان زنی، سفر، سنگ اندازی و شب‌نشینی می‌باشد.
 
==== تفریحات اطفال مذکر ====
۱۱۳

ویرایش