تفاوت میان نسخه‌های «قطبیت شیمیایی»

بدون خلاصه ویرایش
(اطلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
۲) ناقطبی :
 
اتم مرکزی دارای هیچ یک از سرایطشرایط ذکر شده در بالا نباشد.
 
مثال:
کاربر ناشناس