تفاوت میان نسخه‌های «هما کی میاد»

== خلاصه داستان ==
همه دروغ میگیم، بعضی دروغامون قشنگه، ولی دروغ، دروغه… .
داستان «هما کی میاد؟» پیرامون زندگی یک مربی فوتبال و همسر او است که زمینه اختلاف سلیقه باعث مشاجره لفظی آنها می شود و چون زن هنرمند و نقاش است با همسرش که مربی فوتبال است و در فضایی پر از مشاجره وجود دارد دچار اختلاف شده و چالش هایی به وجود می آید که در فیلم دیده می شود.[https://diibache.ir/fa/news/40463/%D9%87%D9%85%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C <nowiki>[۳]</nowiki>]
 
== بازیگران ==
۱۶

ویرایش